Vastgoedsymposium 2023

Na de inspirerende editie van vorig jaar, gaan wij als bestuur van 2022-2023 vol overtuiging de 16e editie van Het Vastgoedsymposium organiseren. Wij werken hard aan een mooie en inspirerende dag. Wij hopen jullie te ontmoeten op Het Vastgoedsymposium 2023!

Houd onze website en social media in de gaten voor updates over deze editie. 


Bestuur 2022-2023

De Nederlandse vastgoedmarkt lijkt zich in een grotere noodsituatie te verkeren dan ooit. De koopwoningmarkt kent grote prijsstijgingen, vele duizenden vierkante meters winkel- en kantoren oppervlakte staan leeg en er is sprake van een groot ruimtetekort voor nieuwbouw. En als dat niet genoeg is komen daarbij ook nog eens een grondstoftekort en de energie- en coronacrisis kijken. Voor de vastgoed- en projectontwikkelaars van Nederland ligt hier op regionaal en lokaal niveau een grote uitdaging: hoe gaat de Nederlandse vastgoedmarkt deze crisis ooit overleven?

Het Vastgoedsymposium van 2022-2023 staat daarom in teken van hoe bouwend Nederland deze opstapeling van problemen gaat overleven; ‘Build to Survive: A cyclus’. De noodzaak ligt er om meer te bouwen, maar als we de wereld ook nog leefbaar willen houden moet dit op een duurzame manier gebeuren. Circulariteit is de oplossing: door het sluiten van de cyclus zorgen we voor een schonere en gezondere leefomgeving en stoppen we met het uitputten van schaarse grondstoffen. Dit biedt veel mogelijkheden voor de gebouwde omgeving, maar tegelijkertijd komen hier de steeds hoger wordende bouwkosten, de krapte op de ruimtemarkt en de steeds hogere energieprijzen om de hoek kijken.

Wij zien hier een uitgelezen kans voor de opkomst van innovatieve oplossingen voor een nationaal probleem. Nieuwe manieren van bouwen zullen moeten worden gevonden, net als nieuwe soorten samenwerkingen tussen verschillende sectoren. Sta jij open voor deze uitdagingen en heb jij een oplossing voor deze complexe problemen?

Op het symposium dat plaats gaat vinden op 24 maart 2023, gaan we met verschillende toonaangevende bedrijven in gesprek over deze onderwerpen onder het overkoepelende thema ‘Build to survive: A cyclus’. Samen gaan we dit met verrassende sprekers en gedreven deelnemers behandelen en beleven en komen wij erachter of en hoe de Nederlandse vastgoedmarkt de huidige situatie zal gaan trotseren.

We hopen jullie in maart 2023 te mogen ontvangen!

Het bestuur

Amy Wong

Program

Tijdens mijn master ben ik in contact gekomen met Resi, waar ik nu met veel plezier werk als woningbeleggingsadviseur. Hier hou ik mij bezig met vraagstukken over de snel veranderende woningmarkt. Hoe gaat de vastgoedmarkt zich staande houden in deze turbulente tijden?

Als program ben ik verantwoordelijk voor het opzetten van een inhoudelijk en prikkelend programma, om zo studenten met professionals uit de vastgoedsector in contact te brengen. Ik kijk ernaar uit om samen met het bestuur een mooi evenement neer te zetten, waar we met trots op kunnen terug kijken!

Julie Pauls

Marketing

Momenteel ben ik bezig met het afronden van mijn studie Vastgoed en Makelaardij aan het Fontys in Eindhoven. Tijdens deze studie ben ik erachter gekomen dat de ontwikkelingskant van het vastgoed mij het meeste interesseert.

Als marketing houd ik mij bezig met het maken en delen van informatie over het aankomende symposium. Ik ga jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden het aankomende jaar en hoop jullie te ontmoeten op Het Vastgoedsymposium!

Karel Six

Finance

Waar een architect vaak moet wachten tot hij of zij wordt gebeld door een potentiële opdrachtgever kan een ontwikkelaar proactief opzoek naar een stuk grond of een bestaand gebouw dat zich leent voor ontwikkeling. Mijn droom is om later mijn eigen projecten te ontwikkelen waarbij ik streef naar een zo hoog haalbare kwaliteit.

Momenteel volg ik de laatste vakken van de bachelor bouwkunde aan de TU Delft en bij het symposium vervul ik de rol van ‘finance’. Ik kijk ernaar uit je 24 maart te mogen ontmoeten!

Estela Regos Casas

Secretary

Ik heb altijd al een belangstelling gehad voor architectuur en de gebouwde omgeving. Tijdens mijn bachelor bouwkunde heb ik mij hierin verdiept. Op dit moment doe ik de master MBE waar ik mij breed specialiseer, onder anderen over stadsontwikkelingen en bouwprocessen.

Met mijn functie als Secretary behoud ik externe contacten. Ik verheug me erop om jullie tijdens het vastgoedsymposium te zien en mijn enthousiasme over vastgoed met jullie te delen.

Reinier Quekel 

Chairman

Als afgestudeerd planoloog aan de Universiteit van Utrecht heb ik de keuze gemaakt om mijn studie voort te zetten aan de TU Delft faculteit bouwkunde, om zo deze beide invalshoeken voor de gebouwde leefomgeving met elkaar te kunnen combineren. Zo kom ik zelf nog meer te weten over dit vakgebied dat altijd al zo mijn aandacht heeft getrokken.

Ik kijk erg uit naar het neerzetten van een interessant en leerzaam symposium voor alle vastgoed geïnteresseerde studenten. Het biedt een uitgelezen kans voor jou als student om meer te leren over de laatste trends in de vastgoedwereld en in aanraking te komen met toonaangevende bedrijven uit het vakgebied. Ik weet zeker dat met het bestuur van 2022-2023 de zestiende editie van het Symposium een succes gaat worden. Tot daar!

Djoeke Dalinghaus

Company Relations

Tijdens mijn bachelor Sociale Geografie en Planologie aan de UU is mijn interesse voor de bebouwde omgeving en de vastgoedwereld ontstaan. Dit jaar specialiseer ik me hier verder in tijdens mijn master Planning, Land and Real Estate Development aan de Radboud en mijn functie als Company Relations binnen het Vastgoedsymposium. Als Company Relations houd ik mij bezig met het bedrijvencontact. Daarbij zal ik voornamelijk focussen op de optimale match van kennis uit het bedrijfsleven met het thema van het Symposium. Ik kijk er naar uit om dit jaar een vernieuwend en inspirerend evenement neer te zetten!

Bevriende verenigingen

Meld je nu aan!