Vastgoedsymposium 2022

Na de inspirerende online editie van vorig jaar, hebben wij als bestuur van 2021-2022 vol overtuiging de 15e editie van Het Vastgoedsymposium georganiseerd. We hebben hard gewerkt aan een mooie en inspirerende dag. De dag had te maken met toekomstige vraagstukken met betrekking tot de vastgoedsector. Hieronder het thema: The Future of Urban Living. 

Wij hebben genoten! Houd onze website en social media in de gaten voor updates over de volgende editie. Hopelijk tot volgend jaar!


Bestuur 2021-2022

Komend jaar keert het Vastgoedsymposium weer terug met het thema: ‘The Future of Urban Living’! We bevinden ons in een tijd waarin we tegenover veel toekomstige uitdagingen staan. Het gaat hier niet alleen over uitdagingen op economisch gebied, maar ook op het gebied van mens en milieu. Dit was al een belangrijk thema in de huidige maatschappij, maar sinds de dringende vraag naar ruimte door verstedelijking en een klimaat neutrale en circulaire economie, krijgt dit thema nog meer aandacht en werken we richting een economie geleid door collectieve doelen.

Het rekening houden met al deze doelen is een enorme uitdaging. Daarom werken allerlei sectoren en actoren samen en proberen zij tot een gedeelde visie te komen. Ook in onze branche is dit proces goed zichtbaar. In gebiedsontwikkeling én in vastgoedontwikkeling worden enorme stappen gemaakt richting een duurzame toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan houtbouw, aan combinaties van energieopwekking en woningbouw, aan de stikstofreductie, maar ook aan adaptatie op het gebied van migratie en vergrijzing, de wooncrisis en onzekerheden op de kantorenmarkt.

Dit is nog maar een kleine greep uit de vele uitdagingen die de toekomst ons zal brengen. Alle bedrijven die op het symposium komen dragen een steentje bij zodat toekomstige generaties kunnen genieten van een duurzame wereld. Op het Vastgoedsymposium zullen de aanwezige bedrijven niet alleen met elkaar, maar ook met de studenten, de toekomstige generatie, het debat aangaan! We hopen jullie februari 2022 te mogen ontvangen!

Daniël Sliep

Program

Als Program houd ik mij bezig met het opzetten van een programma, waarbij zowel student als bedrijf dichter tot elkaar kunnen komen onder de paraplu van een interessant thema. Ik verheug me erop samen met het bestuur van dit jaar een evenement te realiseren waarop verder kan worden gebouwd.

Het bestuur

Tom Oskam

Finance

Als penningmeester draait het vooral om geld. Een evenement zo groots en moois mogelijk neerzetten maar toch binnen de financiele capaciteiten blijven is een grote kunst. We streven ernaar om iets fantastisch neer te zetten voor het vastgoedsymposium 2021-2022.

Claire Eijkelboom

Secretary

Welke rol zal vastgoed moeten spelen in het creëren en behouden van leefbare en betekenisvolle omgevingen voor huidige en toekomstige generaties?
Pasklare antwoorden op vragen zoals deze ontbreken. Ik kijk er dan ook naar uit om op het Vastgoedsymposium 2022 het debat met elkaar aan te gaan, met een kritische blik naar deze opgaven te kijken en samen vorm te geven aan onze toekomst!

Ilja Kreeft

Chairman

Mijn ambitie om in de vastgoedsector te werken is definitief geworden sinds mijn stage bij een vastgoedontwikkelaar. Deze stage heeft tot de motivatie geleid om meer van deze sector te ontdekken. Het tastbaar maken van je ideeën, werk en ambitie is hetgeen wat mij zo heeft aangesproken, het bouwen aan je eigen stad!

Lynn Veerman

Company Relations

Als Company Relations houd ik mij bezig met het bedrijvencontact. Daarbij zal ik mij voornamelijk focussen op de optimale match van kennis uit het bedrijfsleven met het thema van het sypmosium. Ik kijk er erg naar uit om dit jaar een inspirerend evenement neer te zetten!

Bevriende verenigingen

Meld je nu aan!