De afgelopen jaren hebben we de volgende thema’s mogen presenteren:

Build to survive: A cyclus

2024

Navigating the Dutch Real Estate Sector

The future of urban living

Never waste a good crisis

Built to Outlast: Making out urban environment future proof

2018

Building Tomorrow, Transitie naar de vastgoedketen van de toekomst

De hoogste versnelling, Verhitte woningmarkt, Veranderend vervoer en Verstedelijking

Vastgoedethiek, met het hebben over verleden, heden en toekomst

2015

Smart cities, Real estate & Transformation, Sustainability and Future transit

2013

Kansen in het vastgoed!

2012

Te huur / te koop?! Onrust op de woningmarkt

2011

Trends in de Vastgoedmarkt

2010

Herdefiniëring op de Kantorenmarkt. Wenselijk of Onontkoombaar?

2009

Herontwikkeling van stationslocaties: succesvol samenwerken

2007

Ruimte voor Verdichting: Leefbaarheid in stedelijk gebied

2006

Gouden kansen uit verzilvering wonen en zorg voor senioren