[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Het Jaar van de Ruimte.

Met het Jaar van de Ruimte organiseren we het maatschappelijke, politieke en professionele debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Gedurende dit jaar zetten vele organisaties hun activiteiten in het teken van het Jaar van de Ruimte. Tijdens de Startbijeenkomst op 15 januari hebben we het openingsbod gepresenteerd met twaalf onvermijdelijke opgaven voor Nederland in 2040. In de huidige tussenversie zijn dit er nog zeven, deze versie is te lezen op het online platform Wij maken Nederland. Dit platform wordt  tijdens het Jaar van de Ruimte gebruikt voor het voeren van debat. Ook voor en na het vastgoedsymposium zullen hier stellingen en artikelen verschijnen die op de dag zelf terug gaan komen. Het is voor studenten ook mogelijk zich als landmaker aan te melden op de site en zo mee te schrijven aan het Manifest2040. Op 15 december sluiten we het Jaar van de Ruimte af met een grootse Slotbijeenkomst en presenteren we de definitieve versie van het Manifest2040.

 

Waarom een Jaar van de Ruimte?

Wie door de oogharen kijkt naar de naoorlogse ruimtelijke ontwikkeling, ziet dat de hoofdrol is verschoven van de overheid (sinds de wederopbouw) naar marktpartijen (vanaf de jaren negentig), en van daar naar de gebruikers van de ruimte (sinds de uitbraak van de crisis in 2008). Waar de planningslogica voorheen op groei was gebaseerd, is voor een groot deel van Nederland stilstand of krimp het uitgangspunt geworden. Nu grootschalige en integrale planning op veel plekken niet meer werkt, komen de kleinschalige initiatieven op. Wijkenergiecorporaties, buurtondernemingen, gebiedsfondsen, stadslandbouw, ecologisch zelfbeheer, duurzaamheid en nabuurschap zijn de new kids on the block. Informatietechnologie geeft een impuls aan de onderlinge verbondenheid en creëert een nieuw soort online gemeenschapszin. Tegelijk doen zich – deels nieuwe – ruimtelijke opgaven voor; onze steden vernieuwen en bereikbaarheid verbeteren, omgaan met demografische krimp, energiebronnen verduurzamen, klimaatveranderingen accommoderen en een gezonde leefomgeving waarborgen. We hebben landschappen nodig die onze eigenheid tonen en we willen bedrijven de kans geven om te groeien, te innoveren en zich blijvend te manifesteren op het wereldtoneel. Dat vraagt om een nieuw ruimtelijk evenwicht, een nieuwe vorm van planning die de gebruiker centraal stelt. In 2015 willen de aandacht vestigen op de nieuwe ‘era van ruimtelijk handelen’, met als motto: Wie Maakt Nederland.

Schrijf mee aan het manifest2040 voor de ruimtelijke toekomst van Nederland en meld je aan op wijmakennederland.nl [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]