Het hoge woord is eruit, er ‘moet’ verandering komen op de kantorenmarkt. Er heerst hoge leegstand in veel gebieden van Nederland, met weinig positief beeld voor de toekomst. Veel verschillende actoren spelen een rol in de markt waardoor deze zeer complex wordt. De eisen gesteld door de eindgebruikers zijn een continu veranderende opgave voor de markt, denk hierbij aan een imago wat een bedrijf graag wil hebben. In een tijd van heroverweging luidt eens te meer de vraag; blijven wij op de huidige locatie, of zijn er locaties met meer potenties voor ons bedrijf. Maar wat is de vraag en wat is het aanbod, en hoe gaat de markt hiermee om?

Ten doelen dit jaar was om niet alleen het probleem en de kansen te benoemen, maar ook te ervaren. De locatie speelde hierbij een belangrijke rol. De locatie is gekozen om de noodzaak en de potentie van grote leegstaande kantoorpanden op een ogenschijnlijk hoogwaardige potentiële locatie ten tonele te brengen. De locatie waar Het Symposium plaats vond was Frankemaheerd 6, Amsterdam. Het oude hoofdkantoor van de Bijenkorf.

Hierbij hoorde ook een groep sprekers die geen blad voor de mond nam. Hiermee werd niet bevestigt dat er een probleem op de kantorenmarkt is, maar uitgedaagd om deze te benoemen en te kijken naar de toekomst. Alle betrokken in de cyclus hebben een aandeel in de spagaat op de markt, de zwarte piet is niet te plaatsen bij een enkele partij. Maar hoe zien zij de problematiek vanuit het perspectief vanuit hun eigen werk?

Gedurende de dag hebben sprekers en deelnemers door debat en vragen rondes geproefd aan de complexiteit van het onderwerk. Partijen die bij voorhand een groot aandeel in de materie hebben blijken na een goed debat een veel kleiner aandeel te hebben. ‘’Still confused, but at a much higher level’’.

Gekoppeld aan het symposium was dit jaar ook weer de jaarlijkse studenten prijsvraag waar dit jaar ingegaan werd op de vraag: ‘De overheid moet het voortouw nemen om de problematiek op de kantorenmarkt op te lossen’.